Vluchtelingen & Asielzoekers

Zorg voor asielzoekers

 

Om mensen zonder wettig verblijf en asielzoekers een betere toegang tot zorg te garanderen, wil JONGCD&V de procedures van de Dringende Medische Hulp en medische kosten voor asielzoekers vereenvoudigen en op elkaar afstemmen. De overheid dient voor deze doelgroepen te voorzien in één federale uitbetalingsinstelling zodat de administratieve druk voor de zorgverlener daalt.

 

Bron: NR Armoede, ongelijkheid & rechtvaardige fiscaliteit (2015)
 

 

 Vluchtelingen

 

JONGCD&V vindt dat de EU meer aandacht moet besteden aan vluchtelingen uit oorlogsgebied. Deze moeten met behulp van resettlement-programma’s tenminste tijdelijk in de EU kunnen worden opgevangen.

JONGCD&V dringt aan op de finale harmonisering van het asielbeleid. Deze problematiek is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en vraagt Europese solidariteit. Asielzoekers moeten zoveel mogelijk proportioneel door de verschillende lidstaten worden opgenomen.

Het budget voor het grensagentschap van de EU, Frontex, moet worden verhoogd. Dit agentschap heeft naast een politionele en juridische ook een humanitaire taak.

 

Bron: NR Europa  (2014)
 

 

 Instroom beheren

 

JONGCD&V pleit ervoor de instroom van vluchtelingen te beheren door bindende internationale samenwerking, waarbij de legale migratiekanalen versterkt en/of verder ontwikkeld worden. JONGCD&V vraagt de Europese leiders hierbij meer leiderschap  te tonen.

 JONGCD&V pleit voor een uniforme procedure in alle landen van de Europese Unie en voor een gelijke sociale bescherming voor erkende vluchtelingen.

 

Bron: Congres Ethica (2016)
 

 

 Ontwikkelingssamenwerking

 

De 0,7%-norm van het bni inzake ontwikkelingssamenwerking moet absoluut worden gehaald, zowel in België als in Europa.

 

Bron: NR WIJ-Congres (2016)
 

  

Palestina

 

JONGCD&V pleit voor een snelle erkenning van Palestina als onafhankelijke staat.

 

Bron: NR Wij-Congres (2016)