Over ons

JONGCD&V is een ideeënlaboratorium waar jongeren door discussie, samen met mensen en organisaties op zoek gaan naar (nieuwe) ideeën én antwoorden ontwikkelen op tal van hedendaagse (grote en kleine) maatschappelijke uitdagingen.

JONGCD&V tracht steeds opnieuw de christendemocratische waarden en methoden hedendaags te vertalen en zo een vooruitstrevende en vernieuwende rol te spelen binnen het christendemocratische denken en handelen.

JONGCD&V wil jongeren op een laagdrempelige manier prikkelen rond politiek en hen mee laten participeren aan het beleid. Hiervoor tracht JONGCD&V haar beweging steeds verder uit te bouwen door het oprichten en actief ondersteunen van lokale en regionale kernen, door ruimte te bieden voor ontmoeting en ervaringsuitwisseling, door (kader)vorming aan te bieden op verschillende niveaus, door het organiseren van laagdrempelige activiteiten en door jongeren te ondersteunen in hun politiek engagement.

JONGCD&V draagt bij tot de vorming van politiek geïnteresseerde jongeren, door deze jongeren experimenteerruimte te geven om samen ideeën te leren ontwikkelen, formuleren en verdedigen.

JONGCD&V licht de CD&V-instanties regelmatig in over haar activiteiten zoals zij ook, door aanwezigheid op verschillende bestuursniveaus op de hoogte gehouden wordt van de besprekingen in de partij. JONGCD&V wil evenwel een autonome beweging zijn die op een eigen wijze bijdraagt tot de vernieuwing van het politieke leven.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit:

Het nationaal secretariaat heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de volledige JONGCD&V-structuur. Het wordt in deze rol aangestuurd door de voorzitter en het nationaal bureau.

Nationaal Bureau

Het nationaal bureau staat in voor het dagelijkse bestuur van JONGCD&V en zet overeenkomstig het congres de politieke lijnen van onze jongerenpartij. Dit orgaan bestaat uit leden uit alle provincies en zijn verkozen voor een periode van 3 jaar.

De huidige bureauleden zijn:

 • Kato Hoogstoel
 • Quinten Jacobs
 • Viktor Opsomer
 • Basile Moyaerts
 • Roeland Van Roosbroeck
 • Lien Jansen
 • Chelsea Nshuti

Provinciale voorzitters

De provinciale voorzitter is de woordvoerder van JONGCD&V op het provinciaal niveau. Deze persoon vertegenwoordigt JONGCD&V in de provinciale CD&V-organen. De provinciale voorzitter leidt de vergaderingen van de provinciale kern en de open provinciale kern en staat in voor de ondersteuning en coaching van de provinciale bewegingscoach en regionale voorzitters.

De huidige provinciale voorzitters zijn:

 • Anke Vandermeersch (West-Vlaanderen)
 • Michaël Canoot (Oost-Vlaanderen)
 • Christophe Ponsard (Vlaams-Brabant)
 • Christophe Janssen (Antwerpen)
 • Bekir Kablan (Limburg)

Huishoudelijk reglement

Als lid heb je recht op toegang tot ons huishoudelijk reglement. Wil je dit opvragen? Stuur dan een mail naar [email protected]