Cultuur, Jeugd en Sport

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V pleit voor een billijke verdeling van subsidies op Vlaams niveau.
  2. JONGCD&V pleit voor meer middelen voor het onderhoud van haar Cultureel en Onroerend Erfgoed, met respect voor historische authenticiteit.
  3. JONGCD&V is van mening dat de overheid de toegang van kinderen van nieuwkomers tot een door Vlaanderen erkende jeugdbeweging of sportvereniging moet faciliteren. Het lokaal bestuur moet door de Vlaamse overheid financieel ondersteund worden. Verenigingen moeten logistiek en/of materieel ondersteund worden door die lokale besturen.
  4. JONGCD&V pleit voor een heldere, proactieve communicatie naar lokale besturen en verenigingen over nieuwe subsidies.
  5.  JONGCD&V pleit voor een uniforme, administratieve verlichting voor vzw werkingen.

Gerelateerde standpunten