Mobiliteit

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

 1. JONGCD&V vraagt fietshelmen te verplichten voor kinderen onder 12 jaar en deze in het algemeen meer te promoten.
 2. Openbaar vervoer is onontbeerlijk in de klimaattransitie. Het gebruik van auto's en vliegtuigen moet ontmoedigd worden ten voordele van treinen, trams en bussen, zowel op financieel vlak, als op vlak van indeling van de openbare ruimte.
 3. JONGCD&V pleit voor de afschaffing van tankkaarten als onderdeel van het loon.
 4. Openbaar vervoer moet in dorpen en landelijke gemeenten behouden blijven en uitgebreid worden. Daarvoor dienen meer middelen voor het aanvullend net en de vervoerregio voorzien te worden.
 5. JONGCD&V pleit voor de verplichting van een fietshelm voor e-steps en elektrische fietsen.
 6. JONGCD&V pleit voor extra veiligheidsbevoegdheden voor Securrail.
 7. JONGCD&V pleit voor verplichte groendaken op nieuwbouw in functie van waterbuffering. 
 8. JONGCD&V pleit voor de uitbreiding van de renovatieplicht naar residentiële woningen. 
 9. JONGCD&V pleit ervoor dat fietspaden op alle wegen waar 70 km/u mag gereden worden, afgescheiden worden. 
 10. JONGCD&V pleit ervoor kruispunten met verkeerslichten in de bebouwde kom verplicht conflictvrij in te richten. 
 11. JONGCD&V pleit voor nultolerantiebeleid rond alcohol met behoud van de huidige 0,2 promillegrens 
 12. JONGCD&V pleit voor venstertijden voor vrachtverkeer in de bebouwde kom en voor het opmaken van duidelijke alternatieve routes waar dergelijk transport wel een plaats heeft.  
 13. JONGCD&V pleit voor een verhoging van de belasting op een tweede wagen naast een actieve aanmoediging voor gedeelde mobiliteitsalternatieven. 

Gerelateerde standpunten