Justitie

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V pleit voor een daadkrachtige justitie: de juridische achterstand moet weggewerkt worden en er moeten extra mensen aangeworven worden bij de zittende en staande magistratuur.
  2. JONGCD&V wil dat op vlak van strafuitvoering de uitgesproken straffen voor wanbedrijven en misdaden effectief worden uitgevoerd. Hiervoor moeten de overbevolking en gedateerde leefomstandigheden in de gevangenissen aangepakt worden door: (1) meer in te zetten op de bouw van nieuwe gevangenissen en de renovatie van bestaande; (2) meer gevangenen die geen verblijfsrecht hebben hun straf in het land van oorsprong te laten uitzitten, alsook door meer gebruik te maken van de bestaande procedure van repatriëring.
  3. JONGCD&V is van mening dat een parlement nooit het Grondwettelijk Hof kan overrulen, ook niet met bijzondere meerderheden.
  4. JONGCD&V pleit ervoor om gemeenten aan te moedigen detentiehuizen te openen op hun grondgebied, zodat mensen die weinig beveiliging nodig hebben daar hun straf kunnen uitzitten, maar tegelijk ook de kans krijgen om actief aan een betere re-integratie binnen de maatschappij te werken. Het is hierbij van groot belang dat de buurt tijdig en grondig geïnformeerd worden.
  5. JONGCD&V pleit voor de verankering in de wet van het recht op geweldloze opvoeding.
  6. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van het grondwettelijk standstillbeginsel.
  7. JONGCD&V pleit voor het zwaarder bestraffen van seksuele misdrijven. Strafrechters moeten de mogelijkheid krijgen om androgene deprivatie therapie op te leggen als een van de voorwaarden voor invrijheidsstelling, mits instemming van de bestrafte. Veroordeelden moeten verplicht een traject van langdurige psychologische of psychiatrische begeleiding volgen. 

Gerelateerde standpunten