Technologie en Innovatie

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. Alle overheden dienen op een veilige manier om te gaan met data, zoals voorgeschreven in de AVG (GDPR). Onderzoek naar het gebruik van Blockchain technologie door de overheid is essentieel in de verdere evolutie van data-applicaties. Er dient een kosten-baten analyse te worden opgemaakt om te bepalen of de overheid zelf een Blockchain technologie uit wenst te werken of beter gebruik maakt van bestaande technologieën. Samenwerking met andere Europese landen is hierbij cruciaal. 
  2. Technologieën, dienen gebruikt te worden ter uitrolling van een Belgisch eID-systeem, alsook om het elektronisch stemmen mogelijk te maken op alternatieve plaatsen.  
  3. De overheid dient een kader aan te nemen om de fiscale onduidelijkheid weg te werken omtrent het rendement van beleggingen in tokens/cryptomunten. Inkomens verworven via beleggingen in tokens/ cryptomunten dienen aantoonbaar gemaakt te worden. Er moet onderzocht worden of de toepassing van beurstaksen alsook de meerwaarde op speculatieve inkomens ook van toepassing zijn bij cryptomunten. 
  4. De overheid dient een lijst aan voorwaarden (vb. Energieverbruik) aan te nemen die als basis kunnen dienen voor de erkenning van cryptomunten als beleggingsmiddel. Samenwerking met andere Europese landen en de ECB is daarbij cruciaal. 
  5. Technologiebedrijven zouden moeten worden aangemoedigd om een Digital Ethicist aan te stellen om zo rekening te houden met de ethische en maatschappelijke aspecten van impactvolle technologieën in alle stadia van de ontwikkeling. JONGCD&V pleit dat grote technologiebedrijven gehuisvest in de Europese Unie worden verplicht om de SDG’s van de Verenigde Naties te onderschrijven. Deze sociale, economische, ecologische, ethische en maatschappelijke doelen dienen het leidend kader te worden van de activiteiten van dergelijke technologiegiganten, de digital ethicist neemt hierin het voortouw.  
  6. Er moet een specifiek informatiepunt worden opgericht waar burgers informatie kunnen verkrijgen en klachten kunnen indienen rond digitale technologie niet naar behoren blijkt te functioneren. 
  7. JONGCD&V verzet tegen het ongekaderd gebruik van cryptomunten/tokens in het normaal betalingsverkeer of als verloningsmiddel. 

Gerelateerde standpunten