Pensioenen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V pleit voor de invoering van een deeltijds pensioen, zonder dat dit een verkorting van de effectief gewerkte loopbaan betekent. Vlamingen kunnen hierdoor dus langer werken aan een tempo aangepast aan de leeftijd.
  2. JONGCD&V pleit ervoor om de koterijen in de pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld bij ambtenaren, te laten verdwijnen en wilt dat de werkelijke pensioenleeftijd op 65 jaar komt te liggen.
  3. Er moet voor JONGCD&V meer moeite gedaan worden om jongeren in het pensioendebat te betrekken. Jongeren moeten beter vertegenwoordigd zijn in de maatschappelijke instellingen en adviesraden die mee beslissen over pensioenen. Het gaat hier namelijk over intergenerationele solidariteit, waarvan de kost voor de huidige generatie aan jongeren enorm zal zijn.
  4. JONGCD&V pleit voor een behoud van de NAVAP-regeling in afwachting van een gezamenlijke herziening van de eindeloopbaanregelingen van de zware
    beroepen bij de overheid.
  5. JONGCD&V pleit voor een minimumpensioen van 1500 euro netto.

Gerelateerde standpunten