Ethiek

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V wil inzetten op preventieve maatregelen en sensibilisering over veilig vrijen. We pleiten daarom voor de volledige terugbetaling van anticonceptiemiddelen. Voor eender welke pilsoort of andere door een arts voorgeschreven anticonceptiemiddelen zal volledige terugbetaling mogelijk worden, indien medisch verantwoord.
  2. Voor JONGCD&V moet de termijn voor abortus worden opgetrokken tot 14 weken en de wachttijd teruggeschroefd worden naar minimum 48 uur, waarbij in de abortuswetgeving rekening gehouden moet worden met het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw als de bescherming voor het ongeboren leven.
  3. JONGCD&V is van mening dat zorgverleners nooit gedwongen kunnen worden in te gaan tegen hun ethisch kompas. Zorginstellingen, in samenwerking met hun inrichtende macht en kapitaalverstrekkers, hebben de vrijheid te kiezen voor een project met een bepaald ethisch kader dat openbaar beschikbaar gesteld wordt.
  4. JONGCD&V pleit voor inclusief beleid waar alle genderidentiteiten zich in kunnen thuis voelen, zonder dat de overheid bepaalde persoonlijke voornaamwoorden oplegt.
  5. JONGCD&V streeft naar een samenleving waar positieve discriminatie niet meer nodig is.
  6. Indien een handeling in de zorginstelling niet kan gebeuren omwille van gewetensbezwaren, dan moet een kosteloze overplaatsing mogelijk zijn naar een zorginstelling die wel de handeling kan verstrekken.
  7. JONGCD&V pleit ervoor om voor leegstaande kerken een nevenbestemming of een waardige herbestemming te voorzien die aansluit bij de originele bestemming en die een gemeenschapsbevorderende functie heeft. Indien de geloofsgemeenschap het vraagt, moet er in de herbestemde kerk een stille ruimte worden voorzien, bij voorkeur in het sacrale gedeelte, die kan dienen voor het uitoefenen van het geloof.
  8. Neutraliteit slaat voor ons op het onpartijdig behandelen van iedere burger, niet op een “neutraal” uiterlijk vertoon. Werken bij een overheidsdienst, terwijl men een religieus symbool draagt, moet voor ons kunnen.
  9. JONGCD&V pleit unilateraal voor het toelaten van religieuze symbolen in alle scholen. Vrijheid van religie wordt grondwettelijk gerespecteerd in onze pluralistische samenleving. De school is de plek bij uitstek waar een kind zichzelf kan vormen en zijn of haar identiteit kan ontplooien.
  10. JONGCD&V is geen voorstander van de uitbreiding van de huidige euthanasiewet bij vergevorderde dementie.

Gerelateerde standpunten