Landbouw

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. Landbouw is de basis van onze Vlaamse autonomie. JONGCD&V gelooft in de toekomst van onze innovatieve agrarische sector. Rechtszekerheid, gelijke behandeling en investeringen zijn de kern van een Vlaams landbouwbeleid.
  2. JONGCD&V blijft pleiten voor een Vlaamse landbouw die naast de nationale voorziening, ook exportgericht is, net zoals de bredere economie.
  3. JONGCD&V wil dat het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland wordt aangepast, zodat boeren en burgers in gezamenlijke projecten kunnen stappen om onbenutte daken vol te leggen met zonnepanelen, en (kleine) windmolens kunnen plaatsen op open ruimte en hier ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.
  4. JONGCD&V wil een onmiddellijke stopzetting van subsidies voor aankoop van landbouwgronden door privé-organisaties. Indien noodzakelijk kan de overheid zelf gronden verwerven en vervolgens het beheer ervan uitbesteden aan landbouwers of natuurbeheerders.
  5. JONGCD&V wil de aankoop van landbouwgrond door speculanten en integratoren verbieden, hiervoor dient de overheid een marktregulator voor grondtransacties op te richten. Frankrijk heeft al een dergelijke organisatie: Safer. Deze kan in overleg met de landbouworganisaties dienen als voorbeeld en inspiratie.
  6. JONGCD&V pleit voor het verlagen van de registratierechten op landbouwgrond van 10% naar 1% voor actieve landbouwers.
  7. JONGCD&V pleit ervoor dat de overheid in overleg met de landbouworganisaties initiatieven ondersteunt die boeren zonder opvolger koppelen aan jonge boeren op zoek naar een (uitbreiding van hun) bedrijf.
  8. JONGCD&V pleit ervoor dat de overheid in samenwerking met de landbouworganisaties onderzoekt waar administratieve vereenvoudiging in de landbouwsector mogelijk is. Overheidsinstellingen dienen te focussen op de begeleiding van landbouwers naar goede landbouwpraktijken voor ze overgaan tot sanctionering.

Gerelateerde standpunten