Fiscaliteit en Financiën

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

 1. JONGCD&V pleit voor een begroting in evenwicht voor het tweehonderdjarig bestaan van België.
 2. JONGCD&V pleit voor een fiscale revolutie waarbij de lasten op arbeid drastisch verlaagd worden en de lasten op consumptie sterker doorwegen.
 3. JONGCD&V pleit voor een vereenvoudiging van de (rechts)personen- en vennootschapsbelasting. De uitzonderingsmechanismes moeten er zoveel als mogelijk uitgehaald worden.
 4. JONGCD&V wil dat de tarieven van erfbelasting voor erfenissen in de rechte lijn en tussen partners worden afgeschaft, zolang deze erfenissen gaan t.e.m. een waarde van 750.000 euro. We vinden het onrechtvaardig dat erfenissen tussen mensen met zo’n dichte en nauwe band worden belast.
 5. JONGCD&V pleit voor een fiscale neutraliteit van leefvorm.
 6. JONGCD&V pleit ervoor dat de Nationale bank een databank aanlegt van ‘verified’ rekeningnummers, te beginnen met die van de overheid. Dit om phishing tegen te gaan.
 7. JONGCD&V pleit voor een publieke blacklist van verdachte rekeningnummers, dit in de strijd tegen financiële oplichting. Wanneer dit rekeningnummer gebruikt wordt voor een overschrijving krijgt de gebruiker een melding.
 8. JONGCD&V pleit voor het goedkoper maken van gezonde voeding.
 9. JONGCD&V vindt dat de overheid beter moet toezien op de samenstelling van eetwaren, ter bescherming van de bevolking.
 10. JONGCD&V pleit ervoor dat elke scholier tot aan het einde van het middelbaar iedere week een gratis stuk fruit kan verkrijgen.
 11. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van ‘de prijs van de liefde’ voor personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. Dit doen we door bij het (her-)bepalen van de uitkering geen rekening meer te houden met het inkomen van de partner zoals dit al het geval is bij het bepalen van de integratietegemoetkoming.
 12. JONGCD&V pleit voor de fiscale neutraliteit volgens woonvorm (huren/kopen).
 13. JONGCD&V pleit voor het opnemen van de verplichting tot een structureel evenwicht van de begroting in de Belgische Grondwet ('de zwarte nul’). 
 14. JONGCD&V pleit voor het afschaffen van het belastingvoordeel bij de lening van de aankoop van elk extra verblijf. 
 15. JONGCD&V pleit voor de versterkte inzet van fiscaliteit om bepaalde woonvormen te stimuleren o.w.v. sociale, ecologische en maatschappelijke doelstellingen.

Gerelateerde standpunten