Armoedebestrijding en Sociale Zaken

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V wil dat kansarmoede in Vlaanderen halveert tegen 2030.
  2. JONGCD&V pleit ervoor dat tegen 2035 dak- en thuisloosheid tot het minimum beperkt is in België. Hiervoor komt er meer ondersteuning bij lokale besturen, zowel op financieel vlak als op vlak van infrastructuur om opvanginitiatieven op te bouwen. Er moeten meer financiële middelen vrijgemaakt worden voor de CAW'S die een belangrijke schakel zijn in opvanginitiatieven voor daklozen. Housing first kan als hulp gezien worden maar niet als de ultieme oplossing.
  3. JONGCD&V beschouwt de werkzaamheidsgraad als cruciaal voor welvaartscreatie, armoedebestrijding en de sociale integratie van iedere burger in onze samenleving.
  4. JONGCD&V pleit voor het gratis aanbieden van menstruatieproducten op scholen om op die manier menstruatiearmoede tegen te gaan.
  5. JONGCD&V vraagt de automatische en volledige indexering van het Groeipakket.

Gerelateerde standpunten