Internationaal

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

 1. JONGCD&V pleit voor meer respect voor de Dublinverordening. België is solidair wanneer het over haar migratieverantwoordelijkheid gaat, dit verwachten we dan ook van andere Europese landen.
 2. JONGCD&V vraagt een bindend sociaal objectief voor lokale overheden voor erkende vluchtelingen.
 3. JONGCD&V pleit voor veilig bereikbare points-of-entry binnen of buiten de EU waar op een gecontroleerde manier migranten kunnen geregistreerd worden. De inrichting van deze points-of-entry dienen gefaciliteerd te worden door de Europese Unie.
 4. JONGCD&V pleit voor het koppelen van ons beleid voor ontwikkelingssamenwerking aan ons terugkeerbeleid binnen migratie. Landen moeten uitgewezen landgenoten aanvaarden als ze op Belgische steun willen blijven rekenen.
 5. Elke asielaanvrager in België moet bed, bad, en brood kunnen genieten.

Internationale veiligheid en defensie

 1. JONGCD&V pleit ervoor dat, naar voorbeeld van de internationale klimaatplannen, elke NAVO lidstaat een bindend NAVO-plan moet voorleggen. Dit plan bevat de opsomming van capaciteiten waarin zij kunnen specialiseren en binnen welke tijdspanne zij de ambitie maximaal kunnen verhogen. Dit creëert een meer stimulerende competitie, zet aan tot specialisatie en meer compatibiliteit van de NAVO leden. In tussentijd moet de doelstelling van 2% van 2035 naar 2025.
 2. Voor JONGCD&V moet de versterkte samenwerking inzake defensie binnen de EU zo veel mogelijk in coördinatie met de NAVO uitgebouwd worden. Zo kunnen verantwoordelijkheden goed verdeeld worden en verzekeren we onze slagkracht.
 3. JONGCD&V pleit voor een versterkte samenwerking tussen de EU en NAVO op het vlak van het counteren van hybride dreigingen.
 4. Volgens JONGCD&V moet België streven naar een offensieve cybersecuritycapaciteit als afschrikmiddel. Op dit moment handelen onze veiligheidsdiensten nog te passief wanneer het over cyberaanvallen gaat. Dit is een legitieme vorm van het inzetten van defensie.
 5. JONGCD&V roept België op om een voortrekkersrol te spelen in het verder uitbouwen van de initiatieven inzake een gemeenschappelijke Europese defensie en een efficiëntere commandostructuur waar ook de aankoop en ontwikkeling van gezamenlijk militair materieel wordt ondergebracht. In het bijzonder moet het actief bijdragen aan het uitbouwen van de EU Rapid Deployment Capacity.
 6. JONGCD&V pleit voor de organisatie van een samenlevingsdienst en een militaire of veiligheidsdienst.

Internationale veiligheid, wetgeving en justitie

 1. JONGCD&V pleit voor een duidelijker internationaal juridisch kader omtrent cyberaanvallen.
 2. JONGCD&V is voorstander van een sterkere wetgeving omtrent desinformatie en misbruik van deepfake technologieën binnen een Europees kader dat opvolgbaar is door Europol.
 3. JONGCD&V pleit voor een krachtigere en duidelijkere Belgische wetgeving om buitenlandse statelijke inmenging en spionage tegen te gaan.
 4. Voor JONGCD&V is de strijd tegen seksueel geweld ook internationaal prioritair. We roepen op tot strengere straffen voor seksuele misdrijven gepleegd als onderdeel van een gewapend conflict. Indien dit het inschakelen van tribunalen vereist, moet dit telkens wanneer nodig geregeld worden.
 5. Om de uitdagingen op het vlak van veiligheidsbeleid slagvaardig op EU-niveau te kunnen aanpakken pleit JONGCD&V voor de geleidelijke afschaffing van unanimiteit en de invoering van qualified majority voting op terreinen van het Gemeenschappelijk EU Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

Internationale veiligheid en economie

 1. JONGCD&V pleit voor het opstellen van een lijst met strategische sectoren waar de federale overheid voortaan grondige screenings moet uitvoeren vooraleer een bedrijf groen licht te geven om te mogen investeren in België. Tegelijk wordt erover gewaakt dat dit niet uitmondt in economisch protectionisme.
 2. JONGCD&V wil dat België en Vlaanderen een krachtigere houding binnen de EU, een voortrekkersrol aannemen in de bescherming van onze intellectuele eigendomsrechten en in het verlenen van visa aan buitenlandse onderzoekers met aantoonbare malafide intenties.
 3. Kritieke Infrastructuur: In het licht van de internationale geopolitieke context, pleit JONGCD&V voor een herziening van de Europese richtlijn uit 2008 betreffende de Europese kritieke infrastructuren (ECI), waarbij de tweejaarlijkse nationale verslagen aan de Europese Commissie over de risico’s, dreigingen, en kwetsbaarheden die zich per sector van een ECI hebben voorgedaan, voortaan elk jaar gerapporteerd zouden worden.
 4. JONGCD&V pleit voor een heropwaardering van B-FAST zodat ze binnen de 24u wereldwijd inzetbaar zijn voor rampenbestrijding, dit gepaard gaande met de nodige financiële middelen en efficiëntere besluitvorming.

Gerelateerde standpunten