Energie en Klimaat

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V pleit voor een realistisch groen beleid waarbij, naast het resoluut inzetten op alle vormen van hernieuwbare energie, er ook geïnvesteerd wordt in nieuwe vormen van kernenergie en onderzoek naar veiligheid, hergebruik van kernafval en innovatie, zoals SMR’s.
  2. Energiedelen, derdepartijfinanciering en derdepartijplaatsing van groene energie (zoals zonnepanelen) moet aangemoedigd worden, zowel als ecologische als sociale maatregel.
  3. JONGCD&V wil dat kwetsbare groepen in de energietransitie geholpen worden door financiële steun, door hogere eisen inzake energiezuinigheid voor verhuurders van (sociale) woningen.
  4. JONGCD&V wil dat tegen 2035 alle woningen verwarmd worden op groene stroom of via een warmtenet.
  5. JONGCD&V vraagt dat Vlaanderen een eengemaakte energiedistributiemaatschappij creëert waarbij synergiën zorgen voor een efficiënter beheer van middelen.

Gerelateerde standpunten