Welzijn

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V wil dat er prioritair meer aandacht wordt geschonken aan het personeelstekort in alle instellingen waar jongeren opgevangen worden. Dit is cruciaal om lange wachtlijsten weg te werken en het werk draagbaar te houden.
  2. JONGCD&V is van mening dat personen met een handicap recht hebben op zorg op maat. Per zorgnood wordt gekeken naar de situatie. Het is niet altijd wenselijk dat deze personen een budget krijgen. Er moet opener worden gekeken naar de mogelijkheden binnen de reguliere zorg, die inclusiever moet worden gemaakt, en naar het uitbreiden van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
  3. JONGCD&V betreurt de lange wachtlijsten voor personen die wachten op een budget. We vinden dat dit jongeren hindert/fnuikt in het ontplooien van hun leven, zoeken naar werk. We moeten durven nadenken over een (her)nieuw(d) inclusiever systeem waarbij iedere rechthebbende binnen redelijke termijn de hulp/het budget krijgt waar hij recht op heeft en waar de zorgregie in handen blijft van hij die hulp nodig heeft. Voorts vinden we dat diegene die nu op de wachtlijst staan tegen ten laatste 2030 over hun budget moeten kunnen beschikken.
  4. JONGCD&V vindt dat kinderopvang voor jonge ouders die nog studeren gratis moet voorzien worden in het hoger onderwijs, naar Scandinavisch voorbeeld.
  5. JONGCD&V pleit voor de uitrol van Zorgzame Buurten over heel Vlaanderen in de strijd tegen eenzaamheid en ter bevordering van de sociale cohesie.

Gerelateerde standpunten