Werk

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

  1. JONGCD&V pleit voor extra federale hefbomen voor de regio’s om een arbeidsmarktbeleid op maat te voeren.
  2. JONGCD&V vraagt extra inspanningen voor de aanpak van tekorten bij knelpuntberoepen.
  3. JONGCD&V pleit voor het invoeren van praktijktesten op sectorniveau, ook voor stageplaatsen.
  4. JONGCD&V pleit ervoor om het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) zo snel mogelijk uit te faseren, om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.
  5. JONGCD&V pleit voor een minder strikte koppeling tussen de lonen en de anciënniteit.
  6. JONGCD&V pleit voor een verdere uitbreiding van regressiviteit doorheen de duurtijd van de werkloosheidsuitkeringen.
  7. De werkloosheidsuitkering moet verder uitgefaseerd worden in de tijd en volledig wegvallen na twee jaar werkloosheid, waarbij de huidig erkende uitzonderingen bewaard blijven. Wij pleiten voor een sterke investering in het activeringsbeleid, door o.a. meer middelen aan de VDAB toe te kennen.
  8. JONGCD&V pleit voor het verkorten van de beroepsinschakelingstijd d voor pas afgestudeerden.
  9. JONGCD&V pleit voor de verhoging van de streefcijfers van tewerkstelling voor personen met een handicap bij de overheid.

Gerelateerde standpunten